main-content: Unterwegs mit Bus und Bäderbahn


UBB Polska informacja

Pociągiem UBB do Polski – otwarcie nowej trasy

Jesienią 1995 roku zwrócono się do UBB z prośbą o reaktywowanie trasy Ahlbeck – Świnoujście. Od 1945 roku między tymi dwoma miastami przebiega polsko-niemiecka granica państwowa. W 1995 roku była to jeszcze granica UE. Z tego względu projekt został podzielony na część niemiecką i część polską. Niemiecki odcinek uruchomiono już 8 czerwca 1997 roku. Mimo sprzyjających warunków trasę do Świnoujścia ukończono ponad 10 lat później.

Projekt nabrał wiatru w żagle dopiero po wejściu Polski do UE i spotkaniu niemieckiego kanclerza z polskim premierem na wyspie Uznam latem 2004 roku. Władze miasta Świnoujście udostępniły niezbędne tereny i udzieliły UBB wsparcia w procesie uzyskiwania pozwoleń. Utworzono spółkę córkę UBB Polska sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, która przejęła funkcję operatora trasy.

Wraz z przystąpieniem Polski do strefy Schengen zniknęły wszelkie ograniczenia. 20 września 2008 roku odbyło się uroczyste otwarcie trasy.

Miasta połączone przez UBB – trasa Ahlbeck – Świnoujście okazała się sukcesem

Za pośrednictwem Euroregionu Pomerania UE zapewniła finansowane projektu. Od tego czasu trasa kolejowa łączy ludzi z całego regionu. W uroczystości otwarcia wzięło udział ponad 5000 osób ze Świnoujścia, które wspólnie cieszyły się z sukcesu i nowych szans.

Obecnie w okresie zimowym z pociągów UBB z i do Świnoujścia korzysta codziennie około 1000, a w okresie letnim nawet ponad 2000 osób. Poza licznymi publicznymi wyróżnieniami zarówno ze strony polskiej, jak i niemieckiej, to właśnie te liczby stanowią najlepszy wyraz uznania. W 2014 roku przekroczyliśmy roczny próg 500 000 pasażerów.

Obsługa naszych polskich i niemieckich klientów

To jedyna taka trasa w Europie. Po raz pierwszy kolej wybudowała i sfinansowała trasę w innym kraju, a także zawiaduje nią – według niemieckich przepisów i taryf. W pociągach i wzdłuż trasy aż do Züssow wszystkie napisy są w języku polskim i niemieckim. Ułatwia to orientację pasażerom z obu krajów. Także strona internetowa UBB oraz wszystkie ulotki są dostępne zarówno w języku niemieckim, jak i polskim.

  • ABP UBB Polska polnisch 24.03.10

    Ogólne warunki korzystania z infrastruktury osobowych stacji kolejowych UBB Polska Sp. z o.o. (ABP UBB Polska)

  • SNB UBB PL 2014-2015

    Warunki korzystania i ogólne warunki handlowe obowiązujące dla sieci kolejowej UBB Polska Sp. z o.o. (SNB UBB Polska)

  • Lista opłaty UBB Polska ab 01.01.2020