main-content: Unterwegs mit Bus und Bäderbahn


Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez UBB (polityka prywatności)

Administrator danych i  inspektor ochrony danych

Spółka Usedomer Bäderbahn GmbH zbiera i przetwarza dane w charakterze administratora danych osobowych.

W przypadku pytań lub sugestii dotyczących strony www.ubb-online.com prosimy o kontakt pod następującym adresem:

Usedomer Bäderbahn GmbH

Am Bahnhof 1

17424 Heringsdorf

E-mail: info@ubb-online.com

 

Wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych jest pan Fred Burchardt.

W przypadku pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych na naszych stronach internetowych www.ubb-online.com prosimy o kontakt pod następującym adresem:

Usedomer Bäderbahn

Am Bahnhof 1,

17424 Heringsdorf

E-mail: datenschutz@ubb-online.com

 

Rodzaj, zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych

W czasie odwiedzania niniejszego serwisu internetowego określone dane dotyczące urządzenia użytkownika są automatycznie zbierane i przetwarzane. Są to tzw. pliki logowania serwera generowane zazwyczaj podczas odwiedzania stron internetowych.

W związku z tym z reguły są przekazywane do nas następujące dane:

  • adres IP
  • data i godzina zapytania
  • różnica między czasem danej strefy a czasem uniwersalnym tzw. Greenwich Mean Time (GMT)
  • treść Państwa żądania
  • stan dostępu / kod odpowiedzi HTTP
  • ilość przekazywanych danych
  • witryna internetowa (wysyłająca żądanie)
  • przeglądarka internetowa
  • system operacyjny i jego interfejs
  • język i wersja oprogramowania systemu operacyjnego

 

Korzystanie z niniejszej witryny bez przetwarzania w/w danych technicznie nie jest możliwe.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f  RODO.

W przypadku nawiązania przez Państwa kontaktu z naszą spółką, przetwarzamy przekazane przez Państwa dane osobowe w celu realizacji korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f  RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, niezbędnych do wykonania umowy, podstawą prawną jest umowa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO obowiązuje również w przypadku procesów przetwarzania  niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy, takich jak np. złożenie zapytań dotyczących naszych produktów lub usług albo podań o przyjęcie do pracy.

Dotyczy to szczegółowo:

 

Rezerwowania podróży w zakresie dalekobieżnej linii autobusowej, wycieczek jednodniowych, wycieczek kilkudniowych, wyjazdów czarterowych i wycieczek klasowych, zamówienia katalogów, loterii promocyjnych, kart klienta, ankiet wśród klientów, zamówienia bonów, upominków, ubezpieczeń

Jeżeli na naszej spółce ciąży obowiązek prawny, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest wymagane, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, to przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Sprzedaż biletów z automatów lub w Centrum Podróży

W celu realizacji płatności kartą kredytową lub debitową podczas sprzedaży biletów z automatów lub w Centrum Podróży potrzebujemy danych dotyczących płatności takich jak dane konta bankowego lub karty kredytowej, dane kontaktowe i  identyfikacyjne użytkownika W celu autoryzacji płatności kartą kredytową, podczas każdej transakcji płatniczej wymagane jest wpisanie cyfry kontrolnej. Cyfra ta nie jest przechowywana.

Podanie innych danych osobowych zasadniczo nie jest wymagane. Jedynie pracownicy spółki kupując bilet z automatu podają swój numer personalny.

 

Dane dotyczące płatności 

W celu realizacji płatności w związku z zakupem biletów lub kart rabatowych BahnCard wydanych przez Deutsche Bahn AG, zbierane są dane dotyczące konta bankowego lub karty kredytowej, dane kontaktowe i identyfikacyjne użytkownika.

W celu autoryzacji płatności kartą kredytową, podczas każdej transakcji płatniczej wymagane jest wpisanie cyfry kontrolnej. Cyfra ta nie jest zapisywana.

 

Zakup biletu online lub przez komórkę

W celu kontroli biletów w pociągu zakupionych online lub przez telefon komórkowy, podczas zakupu biletu zbierane są dane kontaktowe i identyfikacyjne użytkownika. Podczas kontroli w pociągu na urządzeniu kontrolnym (terminalu mobilnym) wyświetlane są informacje znajdujące się na bilecie.

 

Zakup karty rabatowej BahnCard

Podczas zakupu karty BahnCard zbierane są dane kontaktowe i identyfikacyjne (takie jak np. data urodzenia).

 

Pobranie opłat dodatkowych za wydanie biletu na pokładzie pociągu

W przypadku braku ważnego biletu na przejazd i naliczenia dodatkowej opłaty za wydanie biletu w pociągu zbieramy od Państwa dane dotyczące imienia i nazwiska, adresu i daty urodzenia w celu realizacji dodatkowej płatności za wydanie biletu w pociągu w ramach danej umowy przewozu. Dalsze informacje można znaleźć tutaj. Podstawą prawną przetwarzania w/w danych jest art. 6 ust. 1 lit. f  RODO.

 

Dochodzenie praw pasażera

W przypadku dochodzenia przez Państwa praw pasażera zbieramy dla celów wewnętrznej księgowości dane dotyczące przebiegu jazdy, w razie potrzeby Państwa imienia i nazwiska oraz adresu. Jeżeli wolą Państwo zwrot pieniędzy przelewem na konto, zbieramy dane dotyczące Państwa konta bankowego w celu realizacji wypłaty. Podstawą prawną przetwarzania w/w danych jest art. 6 ust. 1 lit. f  RODO.

 

Udział w loteriach promocyjnych

W ramach loterii promocyjnych zbierane są dane dotyczące ich realizacji. Szczegółowe informacje np. o tym, jakie dane są zbierane w jakim celu, można znaleźć na stronie internetowej danej loterii. Podstawą prawną przetwarzania w/w danych jest art. 6 ust. 1 lit. f  RODO.

 

Konto klienta

W przypadku założenia przez Państwa konta klienta zbieramy następujące dane obowiązkowe:

– forma zwracania się do Państwa

– imię i nazwisko

– ulica / nr domu

– kod pocztowy i miejscowość

– numer telefonu

– adres e-mail

Bez podania w/w danych założenie osobistego konta klienta nie jest możliwe. Podanie kolejnych danych jest dobrowolne. W przypadku uzyskania przez nas Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta stanowi podstawę prawną w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Rejestracja na naszej stronie internetowej powoduje zapisanie adresu IP, wygenerowanego przez dostawcę usług internetowych (ISP) osoby, której dane dotyczą, daty i godziny rejestracji. Celem przechowywania danych jest zapobieganie nadużyciom naszych usług.

Ponadto przechowujemy w Państwa koncie klienta dane dotyczące zamówienia, dane logowania oraz – w przypadku zamówienia newslettera w charakterze zarejestrowanego klienta – podane tam informacje dotyczące Państwa zainteresowań i wykorzystujemy je zarówno w celu wykonania umowy jak również wewnętrznej analizy i badania rynku. Wyniki chcemy wykorzystać w celu ciągłej poprawy naszej oferty. Ponadto chcielibyśmy optymalnie dostosować nasze oferty do Państwa potrzeb i zapotrzebowań. Temu celowi służy również przechowywanie i analiza danych dotyczących użytkowania ofert online na podstawie pseudonimizacji. Zapewnia to brak związku pomiędzy tymi danymi a Państwa danymi osobowymi. W każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych w sposób pseudonimizowany. Sprzeciw prosimy skierować na adres info@ubb-online.com. Ponadto mogą Państwo w każdej chwili usunąć swoje konto klienta.

 

Newsletter

W przypadku zapisania się przez Państwa do newslettera zbieramy następujące dane obowiązkowe:

– adres e-mail

W tym przypadku możemy wykorzystywać Państwa adres e-mail do celów reklamowych.

Przy zapisaniu się do newslettera rejestrujemy przyznany przez dostawcę usług internetowych adres IP systemu komputerowego, używanego przez Państwa w chwili zapisywania się, oraz datę i godzinę zapisu. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby możliwe było w późniejszym czasie ustalenie (ewentualnego) niedozwolonego korzystania z adresu mailowego osoby, której dane dotyczą, i służy zatem prawnemu zabezpieczeniu administratora strony.

Mogą Państwo w każdej chwili wypisać się z newslettera pisząc na adres info@ubb-online.com lub klikając na link wypisania na dole newslettera.

W przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec wykorzystywania danych do celów reklamowych, wykorzystamy Państwa dane tylko w sposób anonimizowany do celów statystycznych.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli na naszej spółce ciąży obowiązek prawny, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest wymagane, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, to przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla ochrony życiowych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Wszystkie pozostałe podstawy prawne zostają podane w związku z wyjaśnieniem celów przetwarzania..

 

Uzasadnione prawnie interesy do przetwarzania

W celu ciągłej poprawy naszej oferty przechowujemy i analizujemy dane dotyczące użytkowania ofert online na podstawie pseudonimizacji. Podstawą prawną przetwarzania w/w danych jest art. 6 ust. 1 lit. f  RODO.

Ponadto bardzo zależy nam na tym, żeby pielęgnować stosunki handlowe z Państwem i przesyłać Państwu informacje i oferty, które naszym zdaniem są odpowiednio dobrane do Państwa potrzeb w zakresie podróżowania oraz do zainteresowań. Z tego powodu przetwarzamy Państwa dane (również za pomocą wykonawców usług) na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit f RODO, aby przesyłać Państwu informacje i oferty. Wykorzystujemy Państwa dane kontaktowe (nazwisko, imię, adres korespondencyjny) w celu przesyłania reklamy drogą pocztową oraz w celu badania rynku, o ile nie wniosą Państwo sprzeciwu wobec takiego wykorzystywania danych. Również adres e-mail, który otrzymaliśmy od Państwa w ramach współpracy gospodarczej, może zostać wykorzystany w celu przesłania ofert reklamowych.

Mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec w/w wykorzystywania danych do celów reklamowych, ze skutkiem na przyszłość. Sprzeciw mogą Państwo wnieść wypełniając formularz kontaktowy na stronie kontakt@ubb-online.com         lub  pisząc e-mail na adres info@ubb-online.com  („Sprzeciw wobec reklamy”).

 

 Przekazywanie danych / odbiorcy danych i przekazywanie ich do państw trzecich

W celu wykonania umowy jest z reguły niezbędne wyznaczenie uzależnionych od poleceń podmiotów przetwarzających, takich jak np. operatorzy centrów komputerowych, podmioty oferujące usługi w zakresie drukowania i wysyłki lub inne podmioty biorące udział w wykonywaniu umowy.

Zewnętrzni wykonawcy usług, przetwarzający dane w naszym imieniu, są przez nas starannie wybrani oraz ściśle zobowiązani do wykonania umowy. Ścisłe ustalenia umowne, środki techniczne i organizacyjne oraz dodatkowe kontrole zapewniają, by wykonawcy pracowali zgodnie z naszym poleceniem.  Włączenie wykonawców jest wymagane np. w ramach zarządzania systemami informatycznymi i ich konserwacji.

Zresztą przekazywanie Państwa danych odbywa się tylko po otrzymaniu od Państwa wyraźniej zgody lub na podstawie przepisów ustawowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza obszaru UE/EOG lub do organizacji międzynarodowej, chyba że istnieją odpowiednie zabezpieczenia. Należą do nich standardowe klauzule umowne UE oraz decyzja wydana przez Komisję Europejską, stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony.

 

Przekazywanie danych może być wymagane w celu realizacji umowy w przypadku dokonania zamówienia na stronie www.ubb-online.com  np. w związku z:

ubezpieczeniami od następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży i kosztów leczenia za granicą oferowanymi przez naszego partnera Europäische Reiseversicherung AG,

usługami w ramach imprezy turystycznej organizowanej przez naszych partnerów-organizatorów turystyk badaniem wiarygodności kredytowej

W przypadku dochodzenia przez Państwa praw pasażera, sprawa rozpatrywana będzie w Centrum ds. Praw Pasażera www.fahrgastrechte.info.

W przypadku zakupu karty rabatowej BahnCard na stronie bahn.de zawrą Państwo umowę ze spółką DB Fernverkehr AG. W tym celu przekażemy do spółki podane przez Państwa dane osobowe. Dalsze informacje o tym przestawiają odpowiednie Ogólne Warunki Handlowe. W związku z tym my realizujemy jedynie płatność i przechowujemy w tym celu podane przez Państwa dane.

Dla celów telefonicznej obsługi klientów regularnie uruchamiamy infolinię w Centrach Podróży.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zakresie płatności / niewykonania płatności istnieje możliwość przekazania danych dotyczących wierzytelności do firmy windykacyjnej.

W przypadku skorzystania z formularzy kontaktowych na stronie ubb.com dla celów  komunikacji z Działem Obsługi Klienta UBB (Kundendialog) wpisane dane zostaną przekazane do tego Działu.

 

Okres przechowywania danych / usunięcie danych

Przechowujemy Państwa dane jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, do którego zostały zebrane (np. w ramach stosunku umownego) lub przez okres przewidziany przez przepisy prawne. Tym samym w ramach stosunku umownego przechowujemy Państwa dane co najmniej do całkowitego rozwiązania umowy. Następnie dane będą przechowywane na okres przewidziany przez przepisy ustawowe.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo dostępu do zebranych danych, które Państwa dotyczą.

Mają Państwo prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (zablokowania) swoich danych osobowych, o ile jest to ustawowo dopuszczalne oraz możliwe w ramach istniejącego stosunku umownego.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym dla UBB jest: Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit in Mecklenburg Vorpommern, Werderstraße 74a, 19055 Schwerin, E-Mail: info@datenschutz-mv.de, strona internetowa: www.datenschutz-mv.de. Mają Państwo prawo do przenoszenia danych, dostarczonych nam na podstawie zgody lub umowy (przenoszenie danych).

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do wycofania zgody w każdej chwili tą samą drogą którą Państwo ją wyrazili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach naszej spółki lub w ramach wykonywania obowiązków publicznych.

Wobec przekazania informacji do celów reklamowych mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw ze skutkiem na przyszłość (sprzeciw wobec reklamy).

W celu dochodzenia swoich praw wystarczy wysłać pismo drogą pocztą na adres: Usedomer Bäderbahn, Am Bahnhof 1, 17424 Heringsdorf lub e-mailem na adres: info@ubb-online.com

Pozyskiwanie danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Otrzymaliśmy Państwa dane osobowe potrzebne w związku z imprezą turystyczną od agencji partnerskich. Konkretne informacje na ten temat mogą Państwo w każdej chwili uzyskać na stronie UBB pod adresem info@ubb-online.com lub w biurze podróży.

 

Wykorzystanie plików cookie (ciasteczek)

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, w których można zapisać dane osobowe. Gdy strona internetowa zostanie wyświetlona, przeglądarka może przesłać zawartość plików cookie do odnośnego dostawcy usług i umożliwia w ten sposób rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika. Odczyt plików cookie ułatwia użytkownikowi korzystanie ze stron internetowych.

Rozróżniamy pliki cookie, które są obowiązkowo wymagane dla funkcji technicznych witryny oraz takie pliki cookie, które nie są obowiązkowo wymagane dla technicznej funkcji witryny.

 

Chcemy Państwu umożliwić podjęcie świadomej decyzji za lub przeciw wykorzystaniu plików cookie, które nie są obowiązkowo wymagane dla technicznej funkcji witryny. Prosimy zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku odmowy przyjmowania plików cookie wykorzystywanych do celów reklamowych otrzymują Państwo mniej reklamy dopasowanej i dostosowanej do Państwa zainteresowań. Korzystanie z witryny jest jednak nadal w pełni możliwe.

Niniejszym informujemy Państwa o rodzaju i zakresie wykorzystywania plików cookie na naszych stronach internetowych:

Wykorzystanie z witryny www.ubb-online.com jest ogólnie możliwe bez plików cookie, które nie służą celom technicznym. A więc mogą Państwo w przeglądarce nie dopuścić możliwości śledzenia w sieci przy pomocy plików cookie (Do-not-track, Tracking-Protection-List) wzgl. zabronić zapisania plików cookie przez usługodawców trzecich. Ponadto zalecamy regularną kontrolę zapisanych plików cookie, o ile zapisanie ich nie jest wyraźnie pożądane.

Prosimy zauważyć, że w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie zostaną również usunięte ewentualnie umieszczone pliki cookie wyrażające sprzeciw (pliki cookie opt-out), w związku z czym należałoby ponownie wyrazić taki sprzeciw.

 

Wykorzystanie Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z usług Google Analytics w celu analizy wykorzystywania witryny przez użytkowników. Program ten jest udostępniany przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Podstawą prawną przetwarzania w/w danych jest art. 6 ust. 1 lit. f  RODO.

Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe, tzw. pliki cookie, które są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia końcowego. Wygenerowane przez pliki cookie informacje są z reguły przenoszone na serwer Google w USA i tam przechowywane. Niniejsza witryna korzysta z funkcji anonimizacji adresów IP. W krajach członkowskich Unii Europejskiego i w obrębie Obszaru Gospodarczego adres IP użytkowników jest skracany. Skrócenie to uniemożliwia zidentyfikowanie Państwa na podstawie adresu IP. Google Inc., w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawartej z wydawcami witryn internetowych, sporządza na podstawie zebranych informacji analizę wykorzystywania stron internetowych przez użytkowników i raport dotyczący ich działań na stronach oraz świadczy usługi związane z korzystaniem z internetu.

Odpowiednia konfiguracja przeglądarki umożliwia Państwu zablokowanie instalacji plików cookie na urządzeniu. W takim przypadku ewentualnie nie będą Państwo mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto instalacja wtyczki do przeglądarki umożliwia zablokowanie przenoszenia do Google Inc. i wykorzystywania przez nią informacji zebranych przez pliki cookie (w tym Państwa adresu IP). Wtyczka ta jest dostępna pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Tu znajdą Państwo więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 

Co się dzieje po kliknięciu na link prowadzący do stron zewnętrznych?

Po kliknięciu na link prowadzący do strony zewnętrznej znajdą się Państwo poza zakresem witryny www.ubb-online.com. Tym samym spółka Usedomer Bäderbahn GmbH nie odpowiada za treść, usługi i produkty oferowane na powiązanej stronie ani za ochronę danych i bezpieczeństwo techniczne na powiązanej stronie.

Nowe funkcje / aktualność niniejszej informacji

Aktualizacja niniejszej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych

Niniejszą informację dostosowujemy do zmodyfikowanej funkcjonalności lub zmienionych sytuacji prawnych. W związku z tym zalecamy ponowne zapoznanie się z treścią informacji w regularnych odstępach czasu. O ile wymagane będzie wyrażenie Państwa zgody albo składniki niniejszej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych zawierać będą uregulowania dotyczące stosunku umownego z Państwem, zmiany zostaną dokonane tylko za Państwa zgodą.

Stan na: maj 2018 r.